NeoDen T8L

  • NeoDen T8 PCB SMT reflow oven

    NeoDen T8 PCB SMT रिफ्लो ओभन

    नियोडेन टी-8 पीसीबी एसएमटी रिफ्लो ओभन पीसीबीको प्रकारहरूमा राम्रोसँग राखिएको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो एक प्रकारको एसएमटी मेशिन हो।