NeoDen T8L

  • NeoDen T8 PCB SMT रिफ्लो ओभन

    NeoDen T8 PCB SMT रिफ्लो ओभन

    NeoDen T-8 PCB SMT रिफ्लो ओभन pcb को प्रकारहरूमा राम्रोसँग राखिएको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू सोल्डर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो एक प्रकारको smt मेसिन हो।

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: