अर्ध-स्वचालित मिलाप प्रिन्टर

हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्: